Wat is MEDIAAN?

De term “MEDIAAN” is een acroniem voor “Medium voor Economische Data, InformAtie en Applicaties over overheidsopdrachteN”. Het is een online platform met informatie, applicaties en instrumenten omtrent de prijstechnische aspecten van infrastructuurprojecten en cost engineering, met onder meer een prijzen- en kostendatabank en een infotheek. Het platform wordt ontwikkeld en beheerd binnen het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid.

Het platform is beveiligd, en slechts toegankelijk voor personen met een individuele gebruikersaccount. U kan het platform bereiken via de url https://mediaan.vlaanderen.be.

Binnen de verschillende applicaties wordt een waaier aan functionaliteiten aangeboden, waaronder gedetailleerde opzoekingsmachines, uitgebreide analysemogelijkheden (zowel grafisch als cijfermatig) en specialistische rekenmodules. Er werd hierbij gepoogd de drempel voor het gebruik zo laag mogelijk te houden, met een intuïtieve layout en informatieverstrekking op maat van de gebruiker. Binnen de analyses en berekeningen wordt steeds gebruik gemaakt van statistisch en wiskundig gefundeerde methodes. Binnen elke applicatie is tevens de mogelijkheid voorzien om rapporten te genereren.

Meer gedetailleerde informatie, in verband met de verschillende functionaliteiten en de werking ervan, kan door MEDIAAN-gebruikers worden geraadpleegd in de gebruikershandleiding, dewelke wordt aangeboden via de Infotheek op het MEDIAAN-platform.

 

Jurgen Van Laere
Coördinator MEDIAAN