Toegang krijgen tot MEDIAAN als medewerker van een onderneming

Stap 1

De gebruiker vraagt via de link zelfregistratie Vlaamse overheid  het recht tot toegang tot het platform MEDIAAN aan. Hiervoor dient de gebruiker reeds over een digitale sleutel te beschikken.

Deze stap kan niet succesvol worden uitgevoerd in onderstaande situaties:

  • Wanneer een onderneming nog niet over lokale beheerders beschikt, zal de foutmelding worden gegeven dat "geen goedkeurders zijn gevonden voor aanvragen voor deze organisatie". In dat geval kan de gebruiker via de link "Lokale beheerder?" rechts op deze webpagina verdere informatie raadplegen.

  • Wanneer er nog geen “Hoofd Lokale Beheerder” voor de online diensten van de Vlaamse overheid werd aangeduid voor de onderneming. Elke lokale beheerder kan aan zichzelf of een collega het recht “Hoofd Lokale Beheerder” toekennen, en dit dient niet beperkt te blijven tot één enkele persoon. Daarbij is het van belang dat er een correct e-mailadres staat opgegeven voor elk van deze “Hoofd Lokale Beheerders”: via deze e-mailadressen zullen aanvragen tot gebruikersrechten steeds worden gemeld.

  • Wanneer aan de onderneming niet de typering "Afnemer MEDIAAN" is toegekend, dit is het recht om toegangsrechten tot MEDIAAN te verschaffen aan haar medewerkers, zal een foutmelding worden gegeven dat "er aan een organisatie of organisatie type preconditie niet wordt voldaan". In dat geval dient contact genomen te worden met de helpdesk van MEDIAAN via mediaan@mow.vlaanderen.be.

Het systeem van toegangsbeheer tot de online diensten van de Vlaamse overheid wordt niet beheerd door het MEDIAAN-team. Bijgevolg dient u zich, in geval van andere problemen in stappen 1 en 2 voor het aanvragen en goedkeuren van toegangsrechten, te richten tot de Vlaamse infolijn via het nummer 1700. U vermeldt bij deze raadpleging best dat uw vraag handelt omtrent de zelfregistratie voor de Vlaamse overheid.

Stap 2

De lokale beheerder van de onderneming wordt automatisch op de hoogte gebracht van deze aanvraag tot toegangsrechten voor het MEDIAAN-platform.

Indien de lokale beheerder deze goedkeurt krijgt de gebruiker een automatische mail met de boodschap dat het gebruikersrecht voor MEDIAAN werd toegewezen.

Stap 3

De gebruiker surft naar het platform MEDIAAN.

De gebruiker kijkt na of de daar getoonde informatie correct is, voert eventuele wijzigingen door, en voltooit het registratieproces. Hierbij kan de gebruiker aanvullende informatie meegeven betreffende zijn/haar aanvraag, bv. over zijn/haar detachering naar een entiteit van het beleidsdomein MOW of over het investeringsproject in het kader waarvan gebruikersrechten worden gevraagd.

Hierna wordt automatisch een aanvraag tot gebruikersrechten op het MEDIAAN-platform verstuurd.

Stap 4

De aanvraag tot gebruikersrechten wordt behandeld door de helpdesk van MEDIAAN.

Wanneer dit voltooid is ontvangt de gebruiker een automatische mail met daarin de melding of de aanvraag werd goed-, dan wel afgekeurd. Bij een goedgekeurde aanvraag ontvangt de gebruiker tevens een unieke authenticatiecode.

Stap 5

De gebruiker surft opnieuw naar het platform MEDIAAN.

Daar krijgt de gebruiker de vraag om:

  • de unieke authenticatiecode in te vullen;
  • de gebruikersovereenkomst na te lezen en te onderschrijven;
  • te controleren of alle gegevens correct zijn en eventuele wijzigingen door te voeren.

 

Na het voltooien van deze stappen kan de gebruiker het platform actief beginnen gebruiken. In de infotheek kan de nieuwe gebruiker de gebruikershandleiding opzoeken en downloaden die kan dienen als eerste inhoudelijke ondersteuning.