Toegang krijgen als medewerker van de Vlaamse overheid

Stap 1

De gebruiker vraagt via de link zelfregistratie Vlaamse overheid het recht tot toegang tot het platform MEDIAAN aan. Hiervoor dient de gebruiker reeds over een digitale sleutel te beschikken.

Deze stap kan in onderstaande situaties niet succesvol worden uitgevoerd:

  • Wanneer een entiteit nog niet over lokale beheerders beschikt, zal de foutmelding worden gegeven dat "geen goedkeurders zijn gevonden voor aanvragen voor deze organisatie". In dat geval kan de gebruiker via de link "Lokale beheerder?" rechts op deze webpagina verdere informatie raadplegen.
  • Wanneer aan de entiteit niet de typering "Afnemer MEDIAAN", d.i. het recht om toegangsrechten tot MEDIAAN te verschaffen aan haar medewerkers, is toegekend, zal een foutmelding worden gegeven dat "er aan een organisatie of organisatie type preconditie niet wordt voldaan". In dat geval dient contact genomen te worden met de MEDIAAN-helpdesk via mediaan@mow.vlaanderen.be.

Het systeem van toegangsbeheer tot de online diensten van de Vlaamse overheid wordt niet beheerd door het MEDIAAN-team. Bijgevolg dient u zich, in geval van andere problemen in stappen 1 en 2 voor het aanvragen en goedkeuren van toegangsrechten, te richten tot de Vlaamse infolijn via het nummer 1700. U vermeldt bij deze raadpleging best dat uw vraag handelt omtrent de zelfregistratie voor de Vlaamse overheid.

Stap 2

De lokale beheerder van de entiteit wordt automatisch op de hoogte gebracht van deze aanvraag tot toegangsrechten voor het MEDIAAN-platform.

Indien de lokale beheerdere deze goedkeurt krijgt de gebruiker een automatische mail met de boodschap dat het "gebruikersrecht" voor MEDIAAN werd toegewezen.

Stap 3

De gebruiker surft naar het platform MEDIAAN.

De gebruiker kijkt na of de daar getoonde informatie correct is, voert eventuele wijzigingen door, en voltooit het registratieproces. Hierna wordt automatisch een aanvraag tot gebruikersrechten op het MEDIAAN-platform verstuurd.

Stap 4

De aanvraag tot gebruikersrechten wordt behandeld door de helpdesk van MEDIAAN.

Wanneer dit voltooid is ontvangt de gebruiker een automatische mail met daarin de melding of de aanvraag werd goed-, dan wel afgekeurd. Bij een goedgekeurde aanvraag ontvangt de gebruiker tevens een unieke authenticatiecode.

Stap 5

De gebruiker surft opnieuw naar het platform MEDIAAN.

Daar krijgt de gebruiker de vraag om:

  • de unieke authenticatiecode in te vullen;
  • de gebruikersovereenkomst na te lezen en te onderschrijven;
  • te controleren of alle gegevens correct zijn en eventuele wijzigingen door te voeren.

Na het voltooien van deze stappen kan de gebruiker het platform actief beginnen gebruiken. In de infotheek kan de nieuwe gebruiker de gebruikershandleiding opzoeken en downloaden.