MEDIAAN - Medium voor Economische Data, InformAtie en Applicaties over overheidsopdrachteN

MEDIAAN is een online platform, waarop applicaties en informatie in verband met de economische aspecten van infrastructuurprojecten worden verzameld en ontsloten. Het platform is ontwikkeld door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid. De data die binnen dit platform wordt gebruikt is in belangrijke mate geliëerd aan overheidsopdrachten waavoor een entiteit van het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken als opdrachtgever fungeerde.

MEDIAAN is een acroniem dat staat voor "Medium voor Economische Data, InformAtie en Applicaties over overheidsopdrachteN".

Wat biedt MEDIAAN?

De huidige versie van MEDIAAN (release juli 2019) omvat volgende applicaties:

  • Infotheek
  • Kostendatabank
  • Prijsherziening
  • Prijzendatabank
  • Ramingen

Voor wie is MEDIAAN bestemd?

MEDIAAN is  bestemd voor volgende doelgroepen:

  • ambtenaren van de Vlaamse overheid;
  • medewerkers van studie- en adviesbureaus en aannemingsbedrijven, onder bepaalde voorwaarden.

Hoe krijgt u toegang tot MEDIAAN?

Indien u meent deel uit te maken van één van de doelgroepen van MEDIAAN en aan de daarvoor geschetste voorwaarden denkt te voldoen om gebruik te mogen maken van het platform, dan kan u toegang vragen.

Jurgen Van Laere
Coördinator MEDIAAN

Vragen?

Neem dan zeker met ons contact op via ons contactformulier. Wij proberen zo snel als mogelijk uw vraag te beantwoorden.